Оқушыларға қолданбалы программаларды оқытудың әдістемелік ерекшеліктері

Жоғарғы білім беру жүйесін ақпараттандыру жағдайында соңғы жылдары ақпараттық сауаттылықтың жаңа компоненттері анықталып, толықтырылуда. Бұл өз кезегінде оқушылардың ақпараттық сауаттылығын арттыруға бірден-бір себеп болады. Ақпараттық сауаттылық ұғымын қалыптастыруда дидактикалық нәтижеге жеткізетін тұлға, бұл мұғалім және оның кәсіби шеберлігі, оқытудың ақпараттық-коммуникациялық, жаңа педагогикалық технологияларын пайдалана отырып, өз пәнін оқытуға теориялық, практикалық және әдістемелік дайындықтарының үйлесімділігін жетілдіруінде деп анықтауға болады. Ал ақпараттық сауаттылықтың компоненттеріне тұлғалық, іс-әрекеттік, танымдық, аналитикалық-синтетикалық болжау, жүйелік-іс-әрекеттік ыңғай, жобалау, модельдеу, бағдарламалау қабілеттерін жатқызуға болады.

Авторы: Сарекенова Алия Сисеновна, Гусманова Мира Саменовна

Журнал «Педагогический мир Казахстана». Выпуск №12