Соңғы жылдардағы Қазақстанның басты ғылыми ашылымдары мен оқиғалары

Соңғы екі-үш жылда Қазақстанның ғылымы едәуір алға жылжыды. Көптеген ғылыми ашылымдар жасалды. Бұл оқиғалар біздің еліміздің тарихында ерекше орын алады десек те болады. Солардың ішіндегі нақты ғылымдарға қатысты өнертабыстарды атап өтейік.

Авторы: Абдикаликова Лаура , Жолдасбеков Мадияр

Наука XXI века: новые достижения