Жеке-дара бағытталған оқыту жүйесіне негізделген принциптерге сүйене отырып, студенттердің негізгі құзыреттілігін қалыптастыру

Білім беру жүйесі - сабақтастығы бар білім беру бағдарламалары мен әр түрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттары жүйесінің, оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және түрдегі білім беру мекемелерінде іске асырушы тарма

Автор: Ермекова Жанат Серикказиновна

Реформа образования: проблемы и перспективы