Жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру

Мұғалімнің міндеті - білімді көбейту емес, осы білімдерін өз бетімен алуға мүмкіндік беретіндей құралмен қамтамасыз ету және оқушының жекелей дамуы, жеке тұлғаның қалыптасуы, өзін өзі жетілдіру және қоршаған әлемді жетілдірудің инновациялық қажеттіліктерін қалыптастыру. Білім беру үрдісінде жаңа технологияларды дамыта оқыту, оқу-тәрбие үрдісінің сапасын жоғарлатуды көздейді.

Авторы: Байганова Ляззат Сайлаугазиновна, Кудайбергенова Жазира Маликовна

Современные образовательные технологии в учебном процессе