Ақпараттық-коммуникативтік техникаларын логопедиялық сабағына қолдану

Қазіргі таңда бүкіл әлемде ақпараттық технология кең таралуда. Жаңа ақпараттық технологияны оқу үрдісіне енгізуге деген қажеттілік күдік тудырмайды. Қоғам дамуының қазіргі кезеңін «ақпараттық мәдениеттің» қалыптасуын дәлелдейді. Ақпаратты құру, өңдеу және тарату жұмысын басты түрлерінің бірі болып келеді.

Авторы: Айтжанова Салима Сакеновна, Исатаева Умит Нурсултановна

Современные образовательные технологии в учебном процессе