Бастауыш сыныптарда грамматика сабақтарында жүргізілетін жаттығу жұмыстарын жүргізу жолдары

Мақалада бастауыш сыныптардың қазақ тілі сабақтарында грамматика оқыту үрдісі туралы баяндалған. Бастауыш сыныптардың қазақ тілінің грамматика сабақтарында жүргізілетін жаттығу жұмыстарының түрлері мен жүргізу жолдарын зерттеу жұмыстарының негізінде айқындалған. Сонымен қатар, әр тақырыпты оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдары көрсетілген.

Автор: Сыгаева Эльмира Сериковна

Современные образовательные технологии в учебном процессе