Жаңартылған білім беру мазмұнының негізінде бастауыш сынып оқушыларының сауаттылығын қалыптастыру жолдары

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру, соның ішінде ауызша және жазбаша сауаттылығын қалыптастыру туралы сипатталған. Сонымен қатар, функционалдық сауаттылықты дамыту бойынша шаралар жүйесін іске асырудың тетіктері мен жолдары нақтыланған. Сауатты жазуға үйретудің әдістемелік жолдары мен жұмыс түрлерін мысалдармен көрсетіліп, практикалық тұрғыдан қолдану жолдары баяндалған.

Автор: Ыдырышева Гулжамал Адилжановна

Современные образовательные технологии в учебном процессе