Жаңартылған білім беру дегі сын тұрғысынан ойлау стратегияларының сабақ барысында қолданудың тиімділігі

Қазіргі заман талабына сай білім беру саласы түбегейлі өзгеріске ұашырап отыр. Оның дәлелі жаңартылған білім беру жүйесінің енуі. Бүгінгі таңда білім беру оқушылардың адамгершілік, интеллектуалдық дамудың жоғары деңгейі мен білімін қамтамассыз етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдіс екенін ескерсек, оның тиімділігі мен сапасын арттыру мұғалімнен оқу үдерісінің ғылыми теорияға негізделген және оқушының қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы, белсенді әдістеріне көшуді талап етеді

Автор: Сагадатова Толкын Кайроллакызы

Современные образовательные технологии в учебном процессе