Мүмкіндігі шектеулі балалардың тәрбиесінде отбасының ролі

Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасы үшін түзету-баулу, өтемдік және сауықтыру функцияларын орындау өте маңызды. Бұл функциялардың басты мақсаты – баланың психофизикалық және әлеуметтік дәрежесін қалыптастыру, материалдық тәуелсіздік пен әлеуметтік бейімделуге қол жеткізуді қамтамасыз ету. Дегенмен, отбасындағы мұндай функциялар кең көлемді факторлардың әсерінен бұзылуы мүмкін: отбасы мүшелерінің жеке бас ерекшеліктері мен олармен қарым-қатынас, отбасы өміріндегі кейбір жағдайлар, отбасы құрылымының бұзылуы және т.б.

Автор: Мусина Гульдерай Кайргелдиновна

Современные инновации в образовании - 3