Проблемалық оқыту технологиясының элементтерін арнайы пәндерде қолдану тиімділігі

Бұл мақалада проблемалық оқыту технологиясының элементтерін арнайы пәндерде қолдану тиімділігі қарастырыған. Заманауи білімдендірудің мақсаты мамандарды шығармашылыққа дайындау екені даусыз. Шығармашылық дегеніміз жаңалықты (жаңа нысана, жаңа білім, жаңа проблема, жаңа әдіс) ашу. Осыған орай, проблемалық оқытудың өзі де шығармашыл процесс: бейқалыпты ғылыми-оқу мәселені бейқалыпты әдістермен шешу. Соңғы кезде кең тараған оқу түрінің мәні: оқытушы жаңа білімді дайын түрде баяндамай, студенттердің алдына проблемалық сұрақтарды қойып, оларды шешудің жолдары мен тәсілдерін іздеуге бейімдейді.

Автор: Тугерова Галия Бердибаевна

Современные инновации в образовании - 3