Бастауыш сынып оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеу

Қазақстан Республикасының азаматы деген атаққа лайық болатындай етiп тәрбиелеу - бiздiң мiндетiмiз. Сондықтан да бастауыш мектептен бастап оқушының жан-жақты дамуына басты назар аударылуы керек. Оқушының жан-жақты дамуына бағыт-бағдар берушi - мұғалiм.

Авторы: Кудайбергенова Жанар Калиевна, Касымбекова Айгуль Муслимхановна

Образование в Казахстане: традиции, опыт, инновации (2019)