Криминалистикалық техникалар және оларды қолдану жолдары

Криминалистика пәні құқық қорғау органдарының мамандарын дайындауда маңызы зор. Фундаментальды пәндердін бірі болып саналады. Криминалистикалық техникалар және оларды қолдану жолдары пән негізі ретінде санауға болады. Себебі, криминалистикалық техника криминалистиканың бір бөлімі ретінде қылмыстық іздерді табу, бекіту, алу, жинауға қолданылатын және тергеліп отырған окиға мәліметтерін қалпына келтіріп қайта өндеуге бейімделген ғылыми-техникалық құралдар мен әдістерді теориялык ережелер және қағвдалар тұрғысынан өндеп жетілдіру, сондай-ак, кылмыстардың алдын алу әдістері мен техникалық кұралдардың жүйесі болып табылады.

Автор: Жумаханова Ляззат Жумабаевна

Образование в Казахстане: традиции, опыт, инновации (2019)