Ертегітерапиясының стратегиялары мен қолданудың диагностикалық жолдары

Аталмыш мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық дамуы мен тұлғалық сапаларына қарай ертегітерапиясына негізделген фишбол-гимнастиканы қолдану жолдары сипатталған. Сонымен қатар, бұл мақалада ертегінің мәндік сипаттамаларын және оның психодиагностикадағы ықтимал мүмкіндіктерін анықталып, тәрбиешінің тәжірибелік іс-әрекетінде ертегіге негізделген фишбол-гимнастиканы пайдаланудың негізгі мүмкіндіктерін қарастырылды.

Автор: Мукышева Салима Алпысовна

Образование в Казахстане: традиции, опыт, инновации (2019)