Дене тәрбиесі сабағында оқытудың жаңа технологияларын енгізу

Бүгінде білім - қоғамның әлеуметтік-экономикалық, интеллектуалдық және рухани дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар біздің қоғамымыздың қауіпсіздігінің кепілі.

Автор: Бижанов Мади Джумабаевич

Актуальные проблемы современной системы образования