Қазіргі білім беру жүйесінің өзекті мәселелері

«Мұғалім» мамандығының асқақ дәрежесін көтеріп, ұстаздар еңбегіне жаңа леп беріп, көптен күткен серпіліс енгізіп отырған білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздардың кәсіби біліміндегі жаңашылдықты талап етеді. Шәкірттерді өзіне сенімді бoлуғa, өмірлік жaғдaйлaрдa өз білімдерін қoлдaнуғa және aдaмгершілік құндылықтaрдың негізінде сын тұрғысынaн oйлaуғa үйрету – ұстаздың өз қолында. Қазіргі кезеңде өздігінен білімді игеруі үшін оқушының белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру оқу процесіне қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады

Автор: Хажат Лиза

Актуальные проблемы современной системы образования