Қазіргі заманғы білім жүйесін жетілдіру мәселелері

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті — ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу » деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделеді

Авторы: Мағдатова Қымбат Жанатқызы, Оспанова Жадыра Мейрамовна

Актуальные проблемы современной системы образования