12 жылдық білім беруге көшуді жүзеге асыруда оқушы мен мұғалімнің құзіреттілігі

Бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми –педагогикалық тұрғыда ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай отырып,ұлттық ерекшеліктерді ескере оқыту мен тәрбиелеуді жаңаша ұйымдастыруымен көкейкесті мәселе болып отыр.

Автор: Құрманбаева Айнұр Мырзаханқызы

Актуальные проблемы современной системы образования