Кәсіптік оқытуда жаңа инновациялық оқыту технологиясын қолданудың маңыздылығы

Мақалада қазіргі білім беру саласында кеңінен қолданылып жүрген дуалдық оқыту жүйесі туралы айтылған. Мақала мұғалімдер мен оқытушыларға арналған.

Авторы: Рамазанова Светлана Сабитовна, Исеева Нуржиян Тергеусызовна

Актуальные проблемы современного ТиПО