Ластанған ауаның құрамы

Атмосфера қабаттары. Атмосфера бүкіл әлемнің тіршілік ортасы. Атмосфера ауасының шекарасы болмайды. Ол жер шары халықтардың ортақ байлығы болғандықтан оның сапасы, тазалығы адамзат үшін ешнәрсеге теңгерілмейтін биосфераның құрамдас бөлігі

Автор: Абдукаримова Анар Егізбекқызы

Актуальные проблемы современного ТиПО