Гуманитарлық пәндерді ағылшын тілімен кіріктіріп оқытудың мәселелері

Қазақстан Республикасының өркениетті әлемде дүниежүзілік қауымдастықта қуаты мол, болашағы зор, бағыты байыпты, іргелі мемлекет ретінде таныған кезде өсіп келе жатқан жас ұрпағымызға қоғам талаптары мен оның мақсат-мүдделеріне сай білім беріп, оларды болашақ өмірге даярлаудың өзіндік өзектілігі күн сайын арта түсуде. Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда

Автор: Мухаметкалиева Маржангул Кабдилкабасовна

Актуальные проблемы современного ТиПО