Заманауи техникалық және кәсіби білім берудің өзекті мәселелері

Қазіргі таңда техникалық және кәсіби білім беру терең жаңғыру үстінде. Бұл қоғамда, нарықта болып жатқан өзгерістермен байланысты. Білім саласын дамыту үшін ең алдымен білімді де білікті кадрлар қажет. Ал ол кадрлар қайдан шығады? деген сұрақ туады. Менің ойымша, өз мамандығын сүйген адам жаман болмайды. Қазіргі заманда педагог мұғалімдердің көбісі орта білімді немесе басқа салада жұмыс жасаған адамдар. Алайда жаһандану кезеңінде оқушыларға сапалы білім беру үшін өз білімімізді жетілдіріп, арнайы курстардан өтіп, өзімізді педагогикалық тұрғыда дамыту қажетпіз.

Авторы: Наурзбекова Сара Азимхановна, Ибраева Аида Атотбергенқызы

Актуальные проблемы современного ТиПО