Мектепке дейінгі ұйымдарда мектепалды білім берудің жаңартылған бағдарламаларын жүзеге асыруда тұлғаға – бағдарланған білім беру

Мектепке дейінгі дайындық білім беру жүйесінің бастапқы сатысы ретінде мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету, 5 жастағы балалардың интеллектуалдық және физикалық дамуы үшін жағдай жасайды. Мектепке дейінгі ұйымның және білім беру ұйымының мектепке дейінгі сынып түлегі моделінің қасиеттері. мектепке дейінгі ұйымның жаңартылған білім беру бағдарламасының мазмұны.

Автор: Тойчбай Кумисгуль

Журнал «Просвещение». Выпуск №2(46)