Мектеп бренді және оны қалыптастыру жолдары

Мақалада мектеп бренді туралы түсінік беріледі және оны қалыптастыру жолдары туралы айтылады. Жалпы бренд атауының пайда болуы, бұл терминнің қазіргі білім саласына кірігуі және оның маңыздылығы туралы қызықты мәліметтер ұсынылған. Мектеп брендін қалыптастыруда нені ескеру қажеттігі туралы нақты мәліметтер беріледі.

Авторы: Мынбаева Жанна Жумашовна, Есмагулова Гульнара Сергеевна

Журнал «Просвещение». Выпуск №2(46)