Мәтін арқылы оқытудың функционалдық сауаттылығы

Сабақтың қазіргі талаптары өмірлік мәселелерді шешу үшін барлық алынған білім, шеберлік пен дағдыларды пайдалану қажет. Мұны «функционалдық сауаттылық» деп атайды. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша шаралар жүйесін іске асыруды анықтау. Оқушы тек іс-қимыл процесінде әрекет етуді үйренеді, ал мұғалімнің сабақтағы күнделікті жұмысы, таңдаған білім беру технологиялары оқушылардың жас деңгейіне сәйкес функционалдық сауаттылықтарын қалыптастырады.

Авторы: Әбілжан Алтынай Болатқызы, Мажитаева Шара Мажитаевна

Журнал «Просвещение». Выпуск №4(48)