Болашақ мамандардың кәсіптік коммуникативтік құзіреттілігін жаңа оқыту технологияларды тиімді пайдалану арқылы дамыту

Бұл мақалада білім алушылардың мектепке дейінгі бала тілін дамыту жұмысын жетілдіру, білім берудің жаңа технологияларын белсенді дамыту жолдарын қолданудың маңызы көрсетілген. Осы мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілдерін қалыптастыруда жаңа оқыту технологияларды тиімді пайдалану арқылы дамытудың жолдары, әдістері қарастырылған.

Автор: Мұратова Әсем Мұратқызы

Журнал «Педагогический мир Казахстана». Выпуск №6(47)