Пәнді-тілдік кіріктіріп оқыту тәжірибиесінен

Ағылшын тіліне кіріктіріп оқытудың педагогикалық технологияның мәнін ашатын - CLIL пәнді-тілдік кіріктіріп оқыту технологиясы болып табылады. CLIL технологиялары шетел тілін басқа пәндерді оқытуда оқудың қажетті құрал ретінде қарастырғандықтан, тілді үйрену кез келген пән саласы арқылы жүргізіледі, сонымен CLIL шет тілі сабағы емес, шет тілінде өтетін пән сабағы.

Авторы: Куватова Бахыт Нурумхановна, Утегенова Люция Рафаеловна

Современный урок: эффективная организация образовательного процесса