Техникалық және кәсіби білім берудегі инновацияларды оқыту барысына енгізудің пайдасы

Заманауи білім берудің негізгі мақсаты: еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, нәтижелі жұмысқа, кәсіби өсуге, болып жатқан өзгерістерге тез бейімделуге қабілетті білікті маман даярлау. Өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, өз ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, отандық және әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл, оңтайлы кәсіби маман тәрбиелеу.

Автор: Мухаммедия Самал Ескендировна

Современные инновации в образовании - 2