Оқытудың инновациялық технологияларын математика сабақтарында пайдалану тиімділігі

XXI ғасырға лайықты мамандарды даярлау, әрі олардың кәсіби бейімделуін қалыптастыру мәселелері - кезек күттірмейтін өзекті мәселе, замана талабы. Білімнің даму деңгейі әрбір адамға сапалы және терең білім беру мен кәсіби іскерліктердің болуын, жастардың белсенді шығармашылықпен жұмыс істеуін, логикалық ойлау қабілеті артып, қазіргі таңда кеңінен іс жүзінде қолдануды талап етеді

Автор: Мажитова Гульнара Аманжоловна

Современные инновации в образовании - 2