Әлемнің экологиялық мәселелері

Адамның табиғатқа залал келтіргені соңшалық еткені, табиғи ортаны сақтау проблемасы адамның өзінің тіршілік ету проблемасымен ортақтасып жатыр. Содықтан экологиялық проблемаларды шешудің саяси, экономикалық идеалогиялық және құқықтық құралдарын дайындау туралы мәселе тұр

Авторы: Исмагулова Камила Нуржановна, Курманов Нурбек Медетович

Экологические проблемы мира