Наука XXI века: новые достижения

Сроки приема работ: 01.03.2017-25.04.2017

XXI ғасыр ғылымы: жаңа жетістіктер

Өткізу мерзімдері: 01.03.2017-25.04.2017