Сызу сабағында заманауи технологияларды қолдану

Педагогикалық технологияны зерттеген көптеген ғалымдардың бірі В. М. Монаховтың анықтамасында «Педагогикалық технология дегеніміз – оқушы мен мұғалім үшін барлық жағынан өте қолайлы жағдайлар жасай отырып, оқыту үрдісін жобалаудың, оны ұйымдастырудың және өткізудің бүге - шігесіне дейін ойластырылған, әрі бірлесіп жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің моделі» делінген.

Автор: Жаксылыкова Лазат Акановна

Образование в XXI веке: мировой опыт и перспективы развития - 4 (2019 г.)